Driver Checker cho Windows 8 (32/64 bit)

Driver Checker cho Windows 8

Driver Checker cho Windows 8 thực hiện tìm kiếm nhanh các trình điều khiển, cho phép bạn cập nhật phần mềm. Chương trình tự động tạo bản sao lưu trong trường hợp có lỗi trong quá trình cập nhật.

Tiện ích có giao diện thuận tiện: có một số tab, mỗi tab chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ cụ thể. Có một phần Lịch sử lưu trữ tất cả các sự kiện được ghi lại. Có thể khôi phục các phiên bản trình điều khiển trước đó và gỡ cài đặt đã được cài đặt. Xuất khẩu phần mềm được hỗ trợ. Với sự có mặt của phần tùy chọn, cho phép cấu hình linh hoạt. Bạn có thể tải xuống miễn phí Driver Checker phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 8 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật Driver Checker

Ảnh chụp màn hình Driver Checker cho Windows 8Phần mềm liên quan
  1. Driver GeniusDriver Genius
  2. DriverMaxDriverMax
  3. DriverPack SolutionDriverPack Solution
  4. Driver BoosterDriver Booster
  5. AMD Driver AutodetectAMD Driver Autodetect
  6. Driver EasyDriver Easy
Nhận xét