GS Auto Clicker cho Windows 8 (32/64 bit)

GS Auto Clicker cho Windows 8

GS Auto Clicker cho Windows 8 - Một công cụ để mô phỏng nhấp chuột. Ứng dụng cho phép bạn chỉ định tần suất và phương pháp nhấn, hỗ trợ cài đặt khoảng thời gian tính bằng mili giây, chỉ định một phím chức năng trên bàn phím.

Chương trình có giao diện tối giản, hoạt động ở chế độ nền và tương tác với bất kỳ người dùng và phần mềm hệ thống nào. Chức năng của tiện ích bao gồm một phương tiện ghi lại chuyển động con trỏ macro, cho phép bạn chơi các mẫu được tạo sẵn bằng các phím nóng, đặt số lần nhấp bằng một lần nhấp. Bạn có thể tải xuống miễn phí GS Auto Clicker phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 8 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật GS Auto Clicker

Ảnh chụp màn hình GS Auto Clicker cho Windows 8Phần mềm liên quan
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. UnlockerUnlocker
  3. AutoHotkeyAutoHotkey
  4. CPU-ZCPU-Z
  5. Macro RecorderMacro Recorder
  6. Mouse RecorderMouse Recorder
Nhận xét