Java Virtual Machine cho Windows 8 (32/64 bit)

Java Virtual Machine cho Windows 8

Java Virtual Machine cho Windows 8 là thành phần chính của IP Java, một phần của JRE. Cho phép bạn biên dịch mã bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau trực tiếp thành mã byte của riêng bạn. Do đó, người dùng có thể sử dụng bất kỳ YaP nào, để tiếp tục sử dụng quy trình thực hiện trực tiếp thông qua máy ảo.

Phần mềm thực sự đóng vai trò trung gian và có thể được sử dụng như một nền tảng riêng biệt. Các chuyên gia sử dụng JVM để tạo mã được biên dịch một lần để chạy nó trong bất kỳ môi trường nào. Bạn có thể tải xuống miễn phí Java Virtual Machine phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 8 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật Java Virtual Machine

Ảnh chụp màn hình Java Virtual Machine cho Windows 8Phần mềm liên quan
  1. DirectXDirectX
  2. Adobe AIRAdobe AIR
  3. EclipseEclipse
  4. Java Runtime EnvironmentJava Runtime Environment
  5. JavaJava
  6. Microsoft SilverlightMicrosoft Silverlight
Nhận xét