Multi Boot USB cho Windows 8 (32/64 bit)

Multi Boot USB cho Windows 8

Multi Boot USB cho Windows 8 - một tiện ích chuyên dụng cao được thiết kế để tạo không gian khởi động. Sử dụng các chức năng của nó, người dùng có thể viết hình ảnh cài đặt của hệ điều hành trên phương tiện lưu động. Chương trình hỗ trợ đồng bộ hóa với menu BIOS.

Sự lựa chọn của người dùng có một số công cụ có sẵn, nhờ đó bạn có thể tính toán tốc độ ghi, kích thước của không gian bị chiếm dụng và loại hệ thống tệp. Sau khi hoàn thành ghi, tiện ích tối ưu hóa các tham số của phương tiện lưu động để tự động tải. Bạn có thể tải xuống miễn phí Multi Boot USB phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 8 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật Multi Boot USB

Ảnh chụp màn hình Multi Boot USB cho Windows 8Phần mềm liên quan
  1. WinSetupFromUSBWinSetupFromUSB
  2. UNetbootinUNetbootin
  3. FlashBootFlashBoot
  4. RufusRufus
  5. MultiBoot USBMultiBoot USB
  6. MultiBootMultiBoot
Nhận xét