Nero Micro cho Windows 8 (32/64 bit)

Nero Micro cho Windows 8

Nero Micro cho Windows 8 - Phiên bản đơn giản hóa của chương trình phổ biến để chỉnh sửa nội dung đa phương tiện và ghi vào đĩa quang. Cung cấp khả năng ghi vào ổ đĩa của các định dạng tệp âm thanh và video phổ biến. Hỗ trợ làm việc với hình ảnh có phần mở rộng ISO.

Vỏ đồ họa của ứng dụng này được làm theo kiểu điển hình cho tất cả các sản phẩm của nhà phát triển công ty. Người dùng đã gặp chúng ít nhất một lần sẽ không khó hiểu các cài đặt chức năng và có thể truy cập. Bạn có thể tải xuống miễn phí Nero Micro phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 8 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật Nero Micro

Ảnh chụp màn hình Nero Micro cho Windows 8Phần mềm liên quan
  1. 3DMark3DMark
  2. Download Accelerator PlusDownload Accelerator Plus
  3. GPartedGParted
  4. HDD Low Level Format ToolHDD Low Level Format Tool
  5. mIRCmIRC
  6. PidginPidgin
Nhận xét